Azərbaycan dilində rənglər

Rənglər arasında boz rəng də seçilən sıradadır. Deyək ki, " boz" un Azərbaycan dilində çoxmənalı olmasını və bu " boz" un nəinki rəng,. See full list on az. Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna əsas ( isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və köməkçi ( qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq hissələridaxildir. Azərbaycan dilinin sintaktik qanununa görə, bir qayda olaraq, mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər cümlə üzvü sonda, təyin təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir. Azərbaycan dilində sözyaradıcılığında əsasən morfoloji ( dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, qazança, otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; yav. Azərbaycan dili, fərqli bölgələrə yayılması və oradakı mədəniyyətlərlə toqquşması səbəbi ilə tarix boyunca fərqli əlifbaları işlədərək qələmə alınmışdı. AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ RƏNGLƏRİN MƏNA ÇALARLARI. Açar sözlər: Azərbaycan dili, rənglər, metafora, ağ, qara, qırmızı. Key words: Azerbaijani language, colours, metaphors, white, black, red. Ключевые слова: азербайджанский язык, цвета, метафоры, белый, черный, красный. Ona görə də, bu gün sizə İngilis dilində rənglər necə adlandırılır, İngilis dilində rənglərlə bağlı suallar necə verilir və bir rəngin müxtəlif tonlarını. Azərbaycan dili 1937- ci ilə qədər türki, türk dili, rus dilində yazılmış əsərlərdə isə " tatar dili", " Qafqaz tatarlarının dili" adlandırılmışdır. Azərbaycan dili, dövlət sənədlərdə və yazılı ədəbiyyatda aşağıdakı formalarda qeyd olunmuşdu: 1. 20- ci əsirdən öncəki yazılı ədəbiyyatı nəzərə alsaq, Xaqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Aşıq.

 • Film izle komedi vizontele

 • Qasam 73 qism uzbek tilida

 • Imdb türkce

 • En yeni vizyon filmler izle

 • Kedi film izle


 • Video:Azərbaycan dilində rənglər

  Dilində rənglər azərbaycan

  İngilis dilində rənglər, onların yazılışı, oxunuşu və Azərbaycan dilində mənası. Cümlə içərisində istifadəsinə dair nümunələr -. cü ildə çap edilmiş Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğətində təqribən 70, yeni çap edilən son orfoqrafiya lüğətində isə 105 min söz vardır. Ərdəm Qonurun etdiyi bir araşdırma nəticəsində; Türkiyə Türkcəsi ilə Azərbaycan Türkcəsindəki heyvan adlarının 37% iki ləhcədədə yazılış və məna baxımından eynidir. Sözlərin 25% - ində kiçik fərqlər olsa da,. RengRengleri oyrenRenglerRəngRəngləri öyrən 3. Cavab: It is red and white. – Qırmızı və ağdır. İngilis dilində rəng soruşulanda 3 tip cavab vermə növü mövcuddur: 1- ci tip: My dad’ s new car is black. – Atamın yeni maşını qara rəngdədir. 2- ci tip: The black car is my dad’ s new car. – Qara maşın atamın yeni avtomobilidir. 3- cü tip: Black is the colour of my. Rus dilində rənglər mövzusunu öyrənmək rus dilini öyrənməkdə vacib ilk addımdır.

  Şərhçinin rus dilində dediyi sözləri siz Azərbaycan dilində deyin. İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, Azərbaycan ədəbi dili dörd əsas üslubu özündə birləşdirir: işgüzar, mətbuat, bədii və elmi üslub. Ədəbi dilin müasir mərhələsində bu üslubların hamısı yüksək dərəcədə inkişaf etmişdir. Ölkənin siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında baş verən böyük dəyişikliklər müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində terminlər. Azərbaycan dilindəki sözlər" kateqoriyasındakı səhifələr. Bu kateqoriyada 5. 345 səhifə var və onlardan 200 səhifə aşağıda göstərilir. Marslı, Mars gezegeninin yerlisi. LCD və LED ekranlardan daha çox rəng sayına malikdir. LCD ve LED ekranlardan daha fazla renk.

  Xoşdur mənə, xoşdur bu təbiətdəki rənglər. □ Rəngi qaçmaq ( getmək) – öz təbii rəngini itirib bozarmaq, ağarmaq, solmaq. Rənglər ( Azərbaycan dili) " kateqoriyasındakı səhifələr. Bu kateqoriyada 11 səhifə var və onlardan 11 səhifə aşağıda göstərilir. Təqribi sayımlamalara görə, dünyada hazırda Azərbaycan dilində danışan 50 milyondan çox adam yaşayır. Müəllif: Sadıqova Nigar Firuz qızı Açar sözlər: Azərbaycan dili, rənglər, metafora, ağ, qara, qırmızı Key words: Azerbaijani language, colours, metaphors,. Rənglər: Красный – Qırmızı Чёрный – Qara Белый – Ağ Синий – Göy Голубой – Mavi Зелёный – Yaşıl. August 15, at 6: 23 AM · Xirdalan, Azerbaijan ·. Alt kateqoriyalar. Bu kateqoriyada 3 altkateqoriya var və onlardan 3 altkateqoriya aşağıda göstərilir.

  Rənglərin çalarları‎ ( 1 səh. Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 sait və 25 samit səs vardır. Bu 40 səs Azərbaycan əlifbasında 32 hərf ilə təmsil edilir. Azərbaycan dilində rənglər. The colors in the Azerbaijani language. Bu video tamamilə BB komandası tərəfindən hazırlanıb və müəllif hüquqları. Dilimizin uzun formalaşma tarixi aşağıdakı dövrlərə bölünə bilər: 1. əski dövr ( V– X əsrlər) : əski türk dilinin formalaşması, türk əlifbasının yaranması, Orxun abidələrininucaldılması ilə türk yazı tarixinin başlanması. orta dövr ( X– XIV əsrlər) : Oğuz ağızların əski türk dilindən ayrılması, o şivələr əsasında oğuz ədəbi və yazı dilinin formalaşmas. Rənglər siyahısı. Qara · Gümüş · Boz · Ağ · Qırmızı · Çəhrayı · Tünd qırmızı · Bənövşəyi · Al- qırmızı · Açıq bənövşəyi · Yaşıl · Açıq yaşıl · Zeytun & middot. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin oğuz qoluna daxildir. Oğuz qrupundakı başqa dillər türk, türkmən və qaqauzdilləridir. Dillərin yaranması, ağacın qol- budağa ayrılmasına bənzətmə yolu ilə nümayiş etdirilə bilər.

  Örnək üçün, əski türk dili 5- ci və 10- cu əsirlər arasında oğuz dilinə, qıpçaq dilinə və qarluq dilinə ayrılır. Sonra isə bu dillər də.