Türk adları qız

See full list on ilk. See full list on ilk. Badam: Dəyərli, gözəl, ləyaqətli Banuçiçək: Yüksək, ali Barat: Paklık, təmizlik Bəsti: Kifayət Bəyim: Xanım Banu: Ev qadını. Behiye: Gözəl, cazibədar qadın. Bənan: Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl. Bengi: Sonsuz, narkoman. Bəraət: Edilən xeyirli bir iş üzündən əfv etmək üzrə verilən qarşılıq. Bərin: Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı. Habil - Meh, yel, nəsim Hacı - Məkkədə həcc mərasimini icra edənlərə verilən fəxri dini titul Hatəm - Əmr edən Heydər - Şr, aslan, cəsur Həbib - Sevimli Həsən - Gözəl, göyçək Hikmət - Müdriklik Hüseyn- Gözəl, göyçək, yaxşı, İmam Əlinin kiçik oğlu. İlkin - Birinci, ilk, əvvəl, əvvəlcə * Uydurma bir söz. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir. İlqar - Vəd, vəfa, əhd, söz vermə.

 • Iris kino uzbek tilida 2 qism

 • Qasam 73 qism uzbek tilida

 • Imdb türkce

 • En yeni vizyon filmler izle

 • Kedi film izle


 • Video:Adları türk

  Adları türk

  İlyas - İlahi qüvvə, köməyə gələn. Evinə bağlı qalan. Məryəmin atası İntiqam - Əvəz, qisas. Allahın köməyi. Allah xilas edəcək. Dörd böyük peyğəmbərdən biri. İslam - Tanrıya. Cabbar - Qüdrət sahibi; əzəmətli; qəsbkar; zülmkar; Tanrı adlarındandır Cabir - Zülmkar, sınıqçı Cahangir - Dünyanı fəth eləyən, aləmi tutan, istila edən; dünyaca tanınan Camal - Üz gözəlliyi, qəşəng sifət, göyçək çöhrə; göyçəklik, qəşənglik. Allaha aid edilən sifətlərdəndir Canpolad - Polad ruhlu, polad ürəkli; məs. güclü, qüvvətli, qorxmaz Cavanş. Abbas - Heybətli, vahiməli, zəhmli, qəzəbli, acıqlı, hirsli. " Abbas" adına başqa adlar əlavə etməklə mürəkkəb adlar yaradılmışdır. Mürəkkəb adların hissələri müstəqil ad kimi açıqlandığından daha onların izahına ( bir sıra istisnalardan başqa) ehtiyac qalmır.

  Adəm - Əsli " adam" dır, torpaq deməkdir. Dini əfsanəyə görə Adəm dünya üzünə gələn ilk insa. Faiq - Üstün, seçmə Fariz - Fərz edən Fateh - Fəth edən Fazil - Fəzilət sahibi Fərman - Əmr, sərəncam Fərrux - Xoşbəxt, bəxtəvər Fuad - Ürək, qəlb Füzuli- Fəzilətli, bilikli, uzunçu. Həcər: İgid, mərd qadın Hicran: Ayrılıq, qoyub getmə Hökümə: Mühakimə, hakimiyyət Humay: Xoşbəxtlik gətirən Hüsniyyə: Gözəllik Hasna: Çox gözəl qadın. Həvva: Bir şeyin kamilliyi, yetkin. Həzrəti Adəmin xanımı. Huri: Cənnət qızı kimi gözəl. Huriyə: Çox gözəl. Hüsna: Ən gözəl, çox gözəl. Dadaş - Ata, böyük qardaşa verilən ad Daşdəmir - Möhkəm, sağlam Davud- Səxavətli, Aktiv, Şən, Temperamental, Şanslı. Son 5 ilin ən populyar oğlan və qız adları; 50 ən populyar ad; N hərfi ilə başlayan oğlan adları; Z hərfi ilə başlayan qız adları; R hərfi ilə başlayan oğlan adları; Hansı valideyn daha yaxşıdır?

  10 addım irəli! İlahə: ilahi, varlıq İntizar: Gözləmə, həsrət çəkmə İradə: Əzmkarlıq, təmkinlik İrəm: Şəddatın Cənnət deyə etdirdiyi məşhur bağça. Əda: Rəftarı xoş, nazlı. Əla: Sarıya çalar şabalıdı. Əlif: Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış. Əməl: Güclü arzu, ümid edilən şey. Ərva: Çox gözəl, son dərəcə cəsur və igid adam. Əsma: Adı olan. Əminə: Etibarlı, mömin Əsra: Gecə səfərinə çıxan. Ehtiram - Hörmət, sayqı Elariz - " el" və " ariz" ( üz. yanaq, sifət) sözlərindən düzəlmiş " elin üzü, xalqın dərdini bilən, bəyan edən" deməkdir. Elbrus - Yalı buz olan ( Qafqaz dağlarındakı zirvə adından yayılmışdır). Elcan - Elin canı, elini sevən Elçibəy - Elini sevən bəy Elçin - Elin qəhrəmanı Elşad - Elin təməli Eldəniz - Elin dənizi, elin nuru El.

  Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, P- R Harfiyle Başlayan İsimler. Canan: Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah. Cangül: İş açıcı. Cavidan: Sonsuz, ölümsüz, əbədi. Cəmilə: gözəl qəşəng Çərkəz: Gözəl, incə Ceyla Svaxili Ata, övladının doğulmasından əziyyət çəkən Ceyran: İncə, alagözlü, mülayim Çiçək: Gül, çiçək Çimnaz: Naz, qəmzə. Babək - 1) " Baba" ya " ək" şəkilçisi artırmaqla əzizləmə və nəvaziş bildirən bir addır, 2) Ataman, sərkərdə Barış - Sülh, atəşkəs, barışıq Bayram - Tarixi, milli, dini və s. hadisələrlə bağlı; keçirilən günlərdə şənliklər, təntənələr, əyləncələr. Çox zaman oğul gözləyən ailədə oğlan uşaqları dünyaya gələrkən bu ad verilir Bədəl - Əvəz, bir şeyin yer. Gövhər: Cəvahirat, həyat bəxş edən Gülçin: Gül dərən Güləbətin: Hamıdan göyçək Gülər: Xoşbəxtlik, sevinc Gülgəz: Al, qırmızı Gülnaz: Çiçək, gül Gülşən: Çəmənlik, güllük Gültəkin: Təravətli, tər- təmiz Günay: İşıq, nur Günel: səhər küləyi Günəş: Səxavət hökmdarı. Ejla: saf, təmiz, nəcib Eleonora Fransız Parıldıyan, Elen adından əmələ gələn Ellada Yunan mədəniyyət, tərbiyə Elnarə: nar- alov mənasındadır, odlu qız Elvin İngilis Elfin dostu Emilia Latın Zəhmətkeş, təkəbbürlü. Fatima: Məhəmmədin qızı Fidan: pöhrə, budaq Firəngiz: Yaradan, doğuran Fizzə: Gümüş Flora: Çiçək, çiçəklənən Fəzilət: Ərdəm, yaxşı xasiyyətlərin və üstün xüsusiyyətlərin hamısı Fərdiyə: Tək və bənzərsiz. Fərah: Bol, geniç, şən, açıq. Feray: Parlaq, işıqlı ay. Fərhundə: Uğurlu müqəddəs.

  Figən: Çiçək dəstəsi, kölgə edən. Füruzan: Çox parlaq, aydınlıq. Andiyə: Saleh, Cənnətlik. Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi böyük fəlakət. Afitab: Günəş işığı. Ahu: Ceyran, maral. Aişə: Bolluq içində rahat yaşayan. Aminə: Qorxusuz. Arzu: İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın. Asiyə: Dirək, kədərli qadın. Aslı: Təməlli, köklü. Asuman: Göy, göy qübbə, səma. Atiyə: Hədiyyə, vermə, yaxşılıq.

  Atifət: Bir səbəbi o. Aytən Türk Ayın yarısı B hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları Badam: Dəyərli, gözəl, ləyaqətli Banuçiçək: Yüksək, ali Barat: Paklık, təmizlik. Dəniz: Dəniz, su, aydınlıq Dilbər: Gözəl, sevimli Dinara: qiymətli, dəyərli, yeganə Durna: Köçəri quş Dərya: Dəniz, çox bol, bir çox. Dəclə: Böyük çay. İraqda dənizə tökülən bir çay. Didar: Üz, çöhrə, surət, görüş, göz, görmə gücü. Dilara: Könül alıcı, sevgili. Dilruba: Könül qapan, hər kəsi özünə bağlayan. Dilşad: Könülü sevincli, ürəyi şən. Əfqan - Fəğan, nalə, fəryad Əflatun - Enlikürək, bilikli, müdrik, filosof Əfran - Xüsusi seçilmiş adam, dəbdəbə, cəlal Əfsun - Ofsun, ofsunlayan Əhəd - Tək, vahid Əhliman - İman əhli Əziz - Sevimli, istəkli Əli- Uca, ulu, yüksək, hündür.

  Qız Bayan adları və mənaları: Ədalət: Doğruluq, zülm etməmə, haqsızları tərbiyə. Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi. Xaqani - Böyük hökmdara mənsub olan, imperatora aid olan. Xalid - Əbədi, daimi, ölməz, gec qocalan Xansuvar - Xanın atlı qvardiyası, atlılar başçısı, çox mahir minici Xəlil - Yaxın dost, yoldaş; istəkli, sevgili Xəyal - Bir nəsnənin və ya şəxsin insan ağlında canlanma biçimi, gerçəkdən uzaq, romantik, təsəvvürdə canlanma Xəzər - 1) Gəzən, gəzib- dolaş. Türk Körpə Qız Adları Mənalarla. Türk körpə qız adları qısa, incə, şirin və dərindən mənalıdır. Bəzi qadın adları oxşar məna daşıyır, lakin fərqli bir sözə sahibdir. Çox araşdırmadan sonra bəzi məşhur körpə qız adlarını topladıq. Gözəl türk qız adlarını mənaları ilə birlikdə tapmaq üçün.